Tuesday, April 03, 2012

Едно море - един приморски парк


Призовавам всички варненци и всички които обичат морето да се обединят зад идеята "Едно море - един приморски парк" за развитие на цялото крайбрежие на Варна от Аспарухово до Златни пясъци в единен Приморски парк. Първата стъпка е обединяването на парка на "Евксиноград" с Морската градина на Варна.

Морската градина на Варна отдавна е парцелирана и заградена. Всичко започва през 1880 година, когато общинарите във Варна се натягат на Александър Батенберг и му подаряват Евксиноград. Парка на Евскиноград сега се ползва от 500 управници, а останалия приморски парк от 500 000 човека. Двата парка имат еднаква площ, но 1000 пъти разлика в количеството на ползвателите! Сега общинарите на Варна отново парцелират половината от останалата за ползване от гражданите морска градина и отново я раздават на силните на деня. Крайно време е гражданството на България да се пробуди и да защити интересите си! Първа крачка е обединяването на парка на Евксиноград с историческото ядро на Морската градина на Варна посредством разширяване на бреговата ивица съединяваща двата парка.

Брегоукрепването извършено през 80-те години с времето доказа пълната непригодност на начина по който е подходено за запазване на плажната ивица. Насипването на камъни по бряга моделира единствено до неговото загрозяване и размиване на пясъчната коса. Въздействието на щормовата вълна върху брега оформи по-нататъшното му вкаменяване, загрозяване и ерозия на каменното покритие. Световният опит показва, че единствено изграждането на подводен вал на няколко стотин метра навътре в морето ефективно запазва и увеличава плажната ивица и пясъчната коса. Ската над плажа е естествен източник на пясъчен материал, който подхранва бреговата зона с пясък, така че след построяване на подводен вал от Морска гара до плажа на Евксиноград и провеждането на подходящи мероприятия се създават условия за постепеното разширяване на бреговата ивица с няколко стотин метра навътре в морето. Като цяло се увеличава ширината на прибрежната зона, която съединява в общ приморски парк крайбрежието от Морска гара до Евксиноград. Изгражда се цялостен парков и плажен комплекс обединяващ в едно разделените до момента два приморски парка. Това е само първата крачка. В перспектива продължението на подводната валова система на север до Златни пясъци би създала възможност за оформяне на единен парков и плажен комплекс с обединени алеи за разходки и спорт по продължение на целия Приморски парк обхващащ прибрежната зона на община Варна.

За тази цел е нужна нова политическа воля, която да задгърби парцелирането и по-нататъшното заграбване на държавна земя, воля която да инвестира в интелектуален и природен ресурс способен да реализира това общополезно начинание. Притежаваме уникално природно богатство, което можем да съхраним и развием.

http://www.facebook.com/EdnoMoreEdinPrimorskiPark

No comments: