Tuesday, June 28, 2005

Народът и властта

Винаги са се опитвали тънко да ни внушават, че елитът ни е прост, защото и народът бил такъв. Свещена истина е, че сред народа се таи многовековна несподелена мъдрост, която един ден разцъфва и дава плодове. Тази шепа тарикати, която някой е поставил на върха на пирамидата, за да му свърши мръсната работа, никога няма да разбере благородството на един народ, който се е отдръпнал толкова дълбоко в себе си, че пръските от мръсотията в общественото пространство засяга единствено нещастниците, дръзнали да тръгнат срещу народа си.

Stanqo@gmail.com

2 comments:

bengibson5675 said...
This comment has been removed by a blog administrator.
travisericks8804488051 said...
This comment has been removed by a blog administrator.